TỦ HOÀ ĐỒNG BỘ

Tủ hòa có nhiệm vụ hòa đồng bộ nhiều máy phát điện trong trường hợp điện lưới gặp sự cố, máy
phát điện dự phòng sẽ tự động khởi động và hòa đồng bộ và chia tải với nhau. Tủ có chức năng
giám sát phụ tải và quyết định cho chạy số lượng máy phát theo nhu cầu của phụ tải.
Hiển thị trạng thái hoạt động và tình trạng sự cố bằng màn hình LCD/LED, Có cả 3 chế độ hoạt
động AUTO-OFF-MAN đảm bảo tính linh hoạt trong vận hành, kiểm tra, bảo trì, có thể thiết lập mã
PIN bảo vệ, rất dễ cho người sử dụng quản lý.

Danh mục:
Translate »