Tủ gắn MCCB – Ép nóng

Tủ được thiết kế bên trong có các vị trí ốc
bắt, thanh V đứng và thanh U ngang chắc chắn để
gắn các thiết bị bên trong tủ như MCCB, MCB,
Đồng hồ điện kế,…, bên ngoài tủ có khóa được
niêm chì và có tấm kiếng trong suốt để xem chỉ số
điện kế.
Kích thước tủ:
Tủ có 02 cánh cửa trước:
– 02 cánh 460×500 ép nóng SMC

Translate »