TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM MCC

Tủ điều khiển trung tâm được thiết kế dạng Module lắp ghép, theo tiêu chuẩn IEC/EN 61439-1/2, Form tủ
từ 2 đến 4b, cấp bảo vệ từ IP42 đến IP55, dòng định mức đến 6300A, nhiệt độ môi trường đến 50
0C. Tủ
MCC được phân chia thành các ngăn đơn vị chức năng, ngăn thanh cái, ngăn cáp. Mỗi ngăn kéo được cung
cấp với khóa liên động cơ khí

Danh mục:
Translate »