TỦ ĐIỆN CHUYỂN NGUỒN MÁY PHÁT ATS

Đặt điểm:
– Duy trì hoạt động của tải khi mất điện lưới nhờ chế độ tự động chuyển từ điện lưới sang máy phát.
– Tự khởi động/ ngừng máy phát điện.
– Tự động chuyển từ nguồn lưới và máy phát và ngược lại
– Khi điện áp lưới đã đảm bảo giá trị định mức thì sẽ tự động đóng phụ tải điện lưới.
Chức năng chính:
– Có 2 chế độ vận hành bằng tay và tự động tạo điều kiện cho các công tác kiểm tra và vận hành được
dễ dàng.
– Có thể dùng ATS hợp bộ hoặc kết hợp giữa các ACB hoặc MCCB lại với nhau và sử dụng khoá liên
động cơ khí và liên động điện để đảm bảo an toàn cho hệ thống.
– Có khả năng tích hợp hệ thống tủ MSB và tủ bù công suất phản kháng để nâng cao tính linh hoạt và
hợp bộ trong hệ thống có nhiều nguồn, nhiều máy phát…

Danh mục:
Translate »