TỦ 4 ĐIỆN KẾ – ÉP NÓNG)

Thiết kế:

Tủ được thiết kế bên trong có các
vị trí ốc bắt, thanh V đứng và thanh U
ngang chắc chắn để gắn các thiết bị bên
trong tủ như MCCB, MCB, Đồng hồ điện
kế,…, bên ngoài tủ có khóa được niêm chì
và có tấm kiếng trong suốt để xem chỉ số
điện kế.
Kích thước tủ:
Tủ có 02 cánh cửa trước:
– 02 cánh 460×500 ép nóng SMC

Translate »