MÁNG CÁP ĐIỆN – CABLE TRUNKING

Tiêu chuẩn sản xuất: NEMA VE1-2002, TCVN 197: 2000
Vật liệu:
– Thép chính phẩm SPHC, JIS G3131 T = 0.8 ~ 3.0MM
– Thép tráng kẽm SGCC – JIS G3302 T = 0.8 ~ 3.0MM
Hoàn thiện bề mặt:
– Thép sơn tĩnh điện T = 40 ~ 60µm
– Thép nhúng kẽm nóng: Theo tiêu chuẩn ASTM-123. (Thép 2~5mm, 450g/m
2 60µm: dưới
2.0mm, 300g/m
2 40µm).

Danh mục:
Translate »